Vedení zemědělských evidencí

Vedení zemědělských evidencí

Cena

Cenové podmínky vedení evidencí se sjednávají dohodou. Naříklad lze uvést roční cenu za zpracování evidencí hnojení, chemie a pastvy včetně její věcné kontroly na 100 ha farmě s rostlinnou a živočišnou výrobou v rozmezí 5 000 – 10 000 Kč. Cena se odvíjí od velikosti farmy, rozsahu objednaných služeb a kvality vstupních dat. Rovněž je možné si sjednat cenu ve formě hodinové sazby, pak účtujeme 500 Kč/hod + cestovní náhradu 8 Kč/km.
 

Kontakt

Ing. Jan Typta, Ph.D.
Mobil: +420 728 569 075
Email: jantypta@seznam.cz