Řešení erozí

Řešení erozí

Cena

  • Zpracování erozních doporučení GAEC č. 2, GAEC č. 3 na půdní bloky – 50 Kč/blok
  • Zpracování přehodnocení vymezení erozních fleků – 500 Kč/blok úspěšně převymezený
  • Vyměření části pozemku v terénu – 500 Kč/hod. práce + 8 Kč/km cestovní náhrady

Kontakt

Ing. Jan Typta, Ph.D.
Mobil: +420 728 569 075
Email: jantypta@seznam.cz