Typtův Statek

Příprava podkladů pro řešení vlastnických vztahů

Příprava podkladů pro řešení vlastnických vztahů

Cena

Vedení evidencí se sjednávají dohodou. Příkladmo lze uvést roční cenu za zpracování evidencí hnojení, chemie a pastvy včetně její věcné kontroly na 100 ha farmě s rostlinnou a živočišnou výrobou v rozmezí 5 000 – 10 000 Kč. Cena se odvíjí od velikosti farmy, rozsahu objednaných služeb a kvality vstupních dat. Rovněž je možné si sjednat cenu ve formě hodinové sazby, pak účtujeme 500 Kč/hod + cestovní náhradu 10 Kč/km.

Máte-li zájem o službu, neváhejte nás kontaktovat.

  Kontakt 

Ing. Jan Typta, Ph.D.
Mobil: +420 728 569 075
Email: jantypta@seznam.cz